...
2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
09-05-2018 12:31:06

Kreş Yardımı, İstisna Kapsamında Makine Teçhizat Alımı,Konut Tesliminde KDV Oranı, Tapu Harcı ve Alkollü
İçkilerde ÖTV Oranlarına İlişkin Düzenlemeler
 
 
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
04-05-2018 12:25:40

Söz konusu Tebliğ ile, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı liste bakımından uygulanmakta olan indirimli vergi uygulamalarında 3 ay olan iade talep süreleri 6 aya çıkartılmış
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
04-05-2018 12:20:23

 

7103 Sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
04-05-2018 11:37:51

27 Mart 2018 tarihli 2. mükerrer Resmi Gazete ‟de yayımlanan 7103 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve
Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Üzerinden Yapılması Gereken Kayıt Ve Bildirimlere İlişkin Düzenleme
10-01-2018 16:45:24

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ ile elektronik ticaret bilgi sistemi üzerinden yapılması gereken kayıt ve bildirimlere ilişkin düzenleme yapılmıştır.
2017 / 57
10-01-2018 16:43:41

2017 / 56
10-01-2018 16:39:51

18/11/2007 tarihli ve 26704 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1)’in “6- Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Anlaşma Usulü” başlıklı bölümü değiştirilmiştir
10-01-2018 16:38:03

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ
05-09-2017 11:09:18

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 11.08.2017 Tarihinden
İtibaren Geçerli Olmak Üzere Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi
İzaha Davet
26-07-2017 14:23:42

 

Vergi Usul Kanununun “İzaha davet:” başlıklı 370 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden Gelir İdaresi Başkanlığınca tebliğ ile izaha dave ...

5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun
14-07-2017 10:03:51

5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında 1-20 Temmuz 2017 tarihleri arasında mali tatil dönemi başlamıştır. İlgili kanun gereği b ...

Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
14-07-2017 10:01:56

7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesine İlişkin Kanun ile Damga Vergisi, Harçlar ve Emlak Vergisi Mevzuatında Bazı Değişikli ...

Vergi Borcu ile Vergi ve Cezası Kesinleşen Mükelleflerin İlan Edilmesi
14-07-2017 10:00:14

 

481 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilgili yapılan açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

 

    ...

    İlave İstihdam Desteği, Gelir Vergisi Terkini Ve Damga Vergisi İstisnası Hakkında Olacaktır.
    23-05-2017 10:55:24


    Bu site Mimcrea Web Yazılım Ticaret A.Ş. tarafından yapılmıştır. - Copyright © 2016