Tarih: 28-04-2017 13:55:47


Bağımsız denetime tabi olacak Şirketlerce;


                              En geç 31 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilmesi gereken genel kurullarda, genel kurulca bağımsız denetim kuruluşunun seçilerek, ilgili genel kurul kararına istinaden seçilen denetim kuruluşu ile Nisan ayı sonuna kadar sözleşme düzenlenmesi, seçilen denetim kuruluşunun tescil ve ilan edilmesi için yönetim kurulu tarafından karar alınarak, alınan kararın ticaret siciline tescil ettirilerek ticaret sicil gazetesi ile şirketin internet sitesinde ilan edilmesi gerekmektedir.  


6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. Maddesinin (1.) fıkrasında Nisan ayı sonuna kadar genel kurulca bağımsız denetçi seçilmemesi halinde bağımsız denetçinin Mahkemece seçilmesi öngörülmektedir. KGK’ nın 27.10.2016 tarihinde yayımlanan kurur kararı ektedir.  
Bağımsız denetçi seçilmemesinin yaptırımı 6102 sayılı TTK’ nın  397/2. Maddesine göre;
Denetime tabi olduğu halde denetlettirilmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulu faaliyet raporunun düzenlenmemiş hükmünde olduğu açıklanmıştır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, finansal tabloların düzenlenmesinden yönetim kurulunu sorumlu tuttuğundan, bağımsız denetime tabi olunduğu halde bağımsız denetim mükellefiyetinin yerine getirilmemesi, bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolara göre alınan kararların yok hükmünde olmasını ve yönetim organının ibra edilmemesi sonucunu doğuracaktır.  


Yukarıda belirtilen durumlara göre, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamak adına nisan ayının sonuna kadar bağımsız denetim sözleşmesi imzalamayı unutmayınız. 

 

Bilginize,
         Saygılarımızla..


Bu site Mimcrea Web Yazılım Ticaret A.Ş. tarafından yapılmıştır. - Copyright © 2016