Tarih: 25-04-2017 14:57:2819.03.2016 Tarih ve 29658 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/8549 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bağımsız denetime tabi olma kriterleri yeniden belirlendi.
Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini art arda iki hesap döneminde sağlayan şirketler, izleyen hesap döneminde bağımsız denetime tabi olacaktır. 2017 yılında denetime tabi olacak şirketlere ilişkin kriterler düşürülerek önümüzdeki günlerde yayınlanacak olup ayrıca tarafınıza bildirilecektir. (Ek- 1)
-Aktif toplamı 40 Milyon ve üstü Türk Lirası,  
-Yıllık net satış hasılatı 80 Milyon ve üstü Türk Lirası  
-Çalışan sayısı 200 ve üzeri.  
Dolayısıyla, 2015 ve 2016 yılları için bu kriterleri sağlayan şirketler 2017 hesap döneminden itibaren; benzer şekilde, 2016 ve 2017 yıllarında söz konusu kriterleri sağlayan şirketler ise 01.01.2018 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olacaktır.   
          Bilginize,
          Saygılarımızla..                
 
Ek - 1
Hesaplamalarda Dikkate Alınacak Finansal Tablolar
Aktif Toplamının Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Hususlar
Aktif toplamının hesabında, şirketin kendi aktif toplamından, bağlı ortaklıklarının ve iştiraklerinin kayıtlı değerleri çıkarılacak, bulunan tutara, bağlı ortaklıklarının aktif toplamının tamamı ve iştiraklerinin aktif toplamından kendi iştirak hissesi payına düşen kısmı eklenecektir.
Örneğin; A şirketinin aktif toplamından, bağlı ortaklığının ve iştiraklerinin kayıtlı değerleri çıkarıldıktan sonra 25 milyon tl lik tutar bulunmuştur. B bağlı ortağının aktif toplamının tamamı 15 milyon tldir. iştiraki olan C şirketinin aktif toplamı 7 milyon tldir.  
Bu durumda A şirketinin aktif toplamı;
25.000.000 + 15.000.000 + (7.000.000 x ) = 41.400.000 tldir.
Yıllık Net Satış Hasılatının Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Hususlar
Yıllık net satış hasılatının hesabında, şirketin kendi yıllık net satış hasılatına bağlı ortaklıklarının yıllık net satış hasılatının tamamı, iştiraklerinin yıllık net satış hasılatından kendi iştirak hissesi payına düşen kısmı eklenecektir.
Örneğin; A şirketinin yıllık net satış hasılatı 60 milyon tldir. B bağlı ortağının yıllık net satış hasılatı 18 milyon tldir. iştiraki olan C şirketinin yıllık net satış hasılatı 15 milyon tldir.
Bu durumda A şirketinin yıllık net satış hasılatı;
60.000.000 + 18.000.000 + (15.000.000 x ) = 81.000.000 tldir.
Çalışan Sayısının Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Hususlar
Şirketin çalışan sayısının belirlenmesinde ise, muhtasar beyannamede bildirilen aylık toplam çalışan sayısının yıllık ortalaması dikkate alınacaktır. Söz konusu yıllık ortalama, aylar itibarıyla aylık çalışan sayılarının toplamının on ikiye bölünmesiyle elde edilecektir. Çıraklık ve mesleki eğitim sözleşmesi kapsamında şirkette mesleki eğitim gören çıraklar ve staj yapan öğrenciler çalışan sayısının hesabında dikkate alınmayacaktır.
Ortalama çalışan sayısının belirlenmesinde, ana ortaklığın ve bağlı ortaklıkların çalışan sayılarının toplamı, iştiraklerin çalışan sayısı ise şirketin iştirakteki hissesi oranında dikkate alınacaktır.
Örneğin, aşağıda aylık çalışan sayıları belirtilen, bağlı ortaklığı B Şirketi ve iştiraki C Şirketi olan A Şirketinin ilgili hesap dönemine ilişkin ortalama çalışan sayısı şu şekilde hesaplanacaktır:     
Örneğin, B Şirketi A Şirketinin bağlı ortaklığı olup A Şirketinin C Şirketinde oranında iştiraki vardır. Söz konusu şirketlerin aylık çalışan sayılarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
Aylar A Şirketi B Şirketi C Şirketi Ocak 150 130 110 Şubat 155 145 115 Mart 157 140 120 Nisan 153 145 126 Mayıs 160 134 127 Haziran 162 146 128 Temmuz 168 140 131 Ağustos 174 132 128 Eylül 166 138 125 Ekim 185 130 120 Kasım 175 128 125 Aralık 175 124 121 Toplam 1.980 1.632 1.476 Yıllık Ortalama 165 136 123
Yukarıdaki tabloda, şirketler itibarıyla yıllık çalışan sayısı ve ortalama çalışan sayısı hesaplanmıştır. Buna göre, A Şirketinin yıllık ortalama çalışan sayısı hesaplanırken; A ve B Şirketlerinin yıllık ortalama çalışan sayılarının tamamı ile C Şirketinin yıllık ortalama çalışan sayısının sadece ’si toplanacaktır. Dolayısıyla, A Şirketi için toplam yıllık ortalama çalışan sayısı 165 + 136 + (123 x ) = ) 225,6 olmaktadır.           


EKLİ DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bu site Mimcrea Web Yazılım Ticaret A.Ş. tarafından yapılmıştır. - Copyright © 2016